สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18-22 กันยายน 2560

 
22 กันยายน 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
0

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ มีทั้งราคาทรงตัวและลดลง ยกเว้นข้าวทีมีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 350.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากผู้ค้าในตลาดคาดว่าราคาผ่านช่วงต่ำสุดไปแล้ว จากการที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับตัวเลขสต็อกข้าวโพดสหรัฐ และสต็อกผลผลิตทั่วโลกเมื่อสิ้นสุดฤดูที่แล้วซึ่งมีปริมาณลดลงจากเดิม ขณะที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐแล้วเสร็จไปเพียงร้อยละ 7 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าปกติ กอปรกับภาวะฝนตกหนักในอาร์เจนตินาที่กระทบต่อการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง

ดังนั้นแนวโน้มระยะสั้นราคาข้าวโพดต่างประเทศจะยืนแข็งไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมศกนี้ หลังจากนั้นภาวะราคาจะขึ้นอยู่กับท่าทีของเกษตรกรว่าจะมีการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ และตัวเลขผลผลิตข้าวโพดจะปรับลดลงมากน้อยเพียงใด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท

สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม อยู่ที่ 309.00 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 970.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐล่าช้า ขณะเดียวกันจีนมีคำสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอีกเป็นจำนวนมาก ด้านสต็อกผลผลิตถั่วเหลืองปรับลดลงเช่นเดียวกับข้าวโพด รวมถึงสถานการณ์ในบราซิลที่คาดว่าภาวะอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงจะกระทบกับการเริ่มต้นเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูใหม่ ที่จะเก็บเกี่ยวในปี 2561 นอกจากนี้ ในปีหน้าสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดมากขึ้น และลดการเพาะปลูกถั่วเหลืองลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง 

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ปลาป่นยังคงมีอยู่ ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  415 ดอลลาร์  เป็นตันละ  430 ดอลลาร์ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 338 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่กระสอบละ 980 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

สุกร : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคชะลอตัวลงจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคากิโลกรัมละ 61-64 เป็นกิโลกรัมละ 56-60 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 58-62 บาท เป็นกิโลกรัมละ 56-60 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 60)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

ความต้องการการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีต่อเนื่อง ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 38 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 19.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคไข่ไก่มีไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะลดลง

 

———————————

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th