สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค.2560

 
1 ธันวาคม 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่มีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา และเพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 510

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 339.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากทั้ง สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และบราซิล ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ของโลก มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพด ทำให้ราคาข้าวโพดปรับลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับจากต้นปี 2560 อย่างไรก็ตามในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ตลาดส่งออกมีอุปสงค์ดีขึ้น โดยจีนได้สั่งซื้อข้าวโพดส่วนใหญ่จากสหรัฐ จำนวน 10-12 รอบ เป็นผลจากราคาภายในของประเทศจีนสูงกว่าราคานำเข้ามากเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดว่าในปี 2017/18 จีนจะมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดประมาณ 3 ล้านตัน ดังนั้นแนวโน้มในระยะสั้นคาดว่าข้าวโพดต่างประเทศราคาอาจจะพลิกกลับมายืนแข็ง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 325.00 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากอุปสงค์อาหารสัตว์ภายในสหรัฐดีขึ้น ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 992.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศในอเมริกาใต้ดีขึ้นจึงเหมาะสมกับการเพาะปลูกถั่วเหลือง อย่างไรก็ตาม ราคาในขณะนี้ยังคงสูงกว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากอุปสงค์การส่งออกที่ดีขึ้น โดยจีนต้องการซื้อผลผลิตถั่วเหลืองจากสหรัฐอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการณ์ระยะยาวถึงปี 2018/19 ว่าสต็อกผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐ จะมีปริมาณต่ำกว่าฤดูกาลปัจจุบัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณผลผลิตปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 41.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 36.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 34.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 434 ดอลลาร์ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 332 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,280 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 950 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาลดลง

การบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 56-59 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50-56 ส่วนราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 54-59 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50-56

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 51)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีมากขึ้น ด้านความต้องการบริโภคใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 33 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 13.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.40 บาท เป็นฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

 

——————————————-

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th