สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

 
29 ธันวาคม 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
950

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดมีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวและสุกรมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลง สวนทางกับความต้องการใช้ที่ยังคงมีมาก ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 546 บาท เป็นหาบละ 570 บา

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 353.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากทั้งสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และบราซิล มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยกับการเพาะปลูก กอปรกับภาวะการส่งออกชะลอตัวลง ด้านอุปทานข้าวโพดโลกมีปริมาณมาก ดังนั้นโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงจึงมีน้อย คาดว่าราคาข้าวโพดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนอ่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 ยืนราคาอยู่ที่ 314.20 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 955.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเพาะปลูกถั่วเหลืองในอาร์เจนตินาบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง ส่วนอุปทานโลกปีนี้มีปริมาณสูง และจีนจะเริ่มเข้มงวดกับการคัดคุณภาพถั่วเหลืองนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบกับการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 47.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 430 ดอลลาร์  เป็นตันละ 427 ดอลลาร์  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 340 ดอลลาร์ เป็นตันละ 337 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,260 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากกระสอบละ 980 บาท เป็นกระสอบละ 970 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

 

สุกร : ราคาลดลง

การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่เกษตรกรยังคงระบายปริมาณสุกรส่วนเกินออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคากิโลกรัมละ 48-52 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40-50 ส่วนราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 44-52 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38-48 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,200 บาท (บวกลบ 40)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภคไข่ไก่ ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว