สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-5 มกราคม 2561

5 มกราคม 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ มีราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 570 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 353.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลงเล็กน้อย สืบเนื่องจากภาวะส่งออกข้าวโพดยังคงเงียบเหงา แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีแรงสนับสนุนจากภาวะแล้งในประเทศอาร์เจนตินา ทำให้ราคาถั่วเหลืองและข้าวสาลีสูงขึ้น กอปรกับเกษตรกรสหรัฐอเมริกาชะลอการขายผลผลิต แนวโน้มราคาข้าวโพดในต่างประเทศจึงกลับยืนแข็งหลังจากช่วงปีใหม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมกราคม  ราคาอยู่ที่ 314.40 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม อยู่ที่ 959.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะแล้งในประเทศอาร์เจนตินาที่แล้งมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มสูงขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าภาวะการส่งออกยังคงซบเซาและสภาพอากาศในประเทศบราซิลเอื้ออำนวยกับการเพาะปลูกถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาและเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 47.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 427 ดอลลาร์ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 337 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,260 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 970 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 40-50 ส่วนราคาซื้อขายจริง นกิโลกรัมละ 38-48 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,200 บาท (บวกลบ 40)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภคส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

———————————–

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th