สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

2 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว เว้นปลาป่นและข้าว ที่ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้ สอดคล้องกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 582 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 361.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้งในประเทศอาร์เจนตินาที่กระทบกับผลผลิตข้าวโพดของปีนี้ เป็นผลให้สหรัฐอเมริกายังครองตลาดส่งออกข้าวโพดต่อไป ขณะที่สหรัฐฯยังถือครองสต๊อกข้าวโพดจำนวนมาก และเกษตรกรสหรัฐฯได้ระบายผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งเพียงพอกับการสนองความต้องการของผู้ส่งออก โดยสัปดาห์นี้สหรัฐฯ ได้ประกาศการขายข้าวโพดไปต่างประเทศจำนวนมากในช่วงหลายวันติดต่อกัน ทั้งนี้แนวโน้มราคาข้าวโพดในตลาดต่างประเทศยังคงยืนแข็ง เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลใหม่ของปีนี้ เกษตรกรสหรัฐฯจะตัดสินใจเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ จากการที่ระยะหลังราคาถั่วเหลืองกลับมาจูงใจเกษตรกรมากกว่า รวมถึงยังต้องติดตามสภาพอากาศของสหรัฐในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าด้วย ว่าจะยังมีสภาวะที่ดีและเหมาะสมกับการเพาะปลูกต่อไปหรือ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 337.80 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 995.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะแล้งในอาร์เจนตินาที่กระทบกับการเพาะปลูกถั่วเหลือง ในทางกลับกันปีนี้บราซิลมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก จึงมีผลผลิตถั่วเหลืองสูงมาก ซึ่งจะชดเชยความเสียหายของอาร์เตนตินาได้ ส่วนสหรัฐฯมีภาวะส่งออกถั่วเหลืองที่ซบเซา ดังนั้น ในระยะสั้นราคาถั่วเหลืองน่าจะปรับตัวลงได้บ้าง แม้ว่าพื้นฐานจะยืนแข็งก็ตาม เนื่องจากอาร์เจนตินายังคงมีอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงต่อไป

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 52.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 52.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 53.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 49.70  บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศยังคงคึกคัก กอปรกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 482 ดอลลาร์ เป็นตันละ 487 ดอลลาร์ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มจากตันละ 360 ดอลลาร์ เป็นตันละ 363 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,380 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,000 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

สุกร : ราคาแข็งตัว

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง ขณะที่การบริโภคเนื้อสุกรกระเตื้องขึ้น จากกิจกรรมการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกพิเศษทั่วไทยโดยสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นื้แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 48-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงเท่ากับราคาประกาศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 48-54 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 46)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

 

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

——————————–

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th