สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561

 
9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
716

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว ยกเว้นปลาป่นและข้าวที่ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 582 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 364.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในประเทศอาร์เจนตินายังได้รับผลกระทบจากสภาวะแล้งที่มีผลต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังคงมีปริมาณข้าวโพดสต็อกเก่าเหลืออยู่ค่อนข้างมาก ขณะที่บราซิลมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าช้า ซึ่งอาจจะกระทบกับการเพาะปลูกข้าวโพดในรุ่นที่ 2 ของปีนี้ที่ต้องล่าช้าออกไป แนวโน้มราคาข้าวโพดในตลาดต่างประเทศคาดว่าจะยังคงยืนแข็งต่อไป

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 341.70 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาสภาวะแล้งในประเทศอาร์เจนตินาที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกถั่วเหลือง ด้านสหรัฐยังมีสต็อกถั่วเหลืองคงเหลืออยู่ ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 987.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย สืบเนื่องจากประกาศตัวเลขสต็อกถั่วเหลืองของสหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิม

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

 

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 50.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 49.70  บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยคึกคัก จากความต้องการซื้อของต่างประเทศลดลง เพื่อรอดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกทาเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 487 ดอลลาร์  เป็นตันละ 468 ดอลลาร์  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาอยู่ที่ตันละ 363 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,380 บาท เป็นกระสอบละ 1,330 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,000 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

สุกร : ราคาทรงตัว

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่กิจกรรมการจำหน่ายเนื่อสุกรราคาถูกพิเศษยังคงมีอย่างต่อเนื่อง กอปรกับสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ร่วมใจกันตัดวงจรลูกสุกรเพื่อทำเป็นหมูหันเริ่มดำเนินการแล้วในสัปดาห์นี้และต่อเนื่องไป 10 สัปดาห์ ทั้งสองกิจกรรมช่วยกระตุ้นการบริโภคของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 48-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงเท่ากับราคาประกาศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 48-54 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 46)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้สอดคล้องกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 ————————————–

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-625-7344-5 E-mail : pr@cpf.co.th