สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่  2 – 5 เมษายน 2561

5 เมษายน 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่มีราคาทรงตัว เว้นแต่ข้าวโพดและข้าวที่ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ตลาดจึงมีปริมาณน้อยลงมาก ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 636 บาท เป็นหาบละ 642 บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 388.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประกาศว่าปีนี้พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดจะลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.4% ประกอบกับมีข่าวว่าสต็อกข้าวโพดสหรัฐ ณ วันที่ 1 มีนาคม มีปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.1% จึงคาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะยืนอ่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 380.00 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 1,038 เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากสต็อกถั่วเหลืองของสหรัฐ ณ วันที่ 1 มีนาคม มีปริมาณมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 21.2% กอปรกับภาวะแล้งในประเทศอาร์เจนตินาเริ่มคงที่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ปลาป่นในประเทศในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ว่าโควต้าการจับปลาของเปรูที่อาจสูงถึง 3 ล้านตัน ส่งผลให้ปลาป่นในตลาดต่างประเทศยังคงปรับราคาลงมาอย่างต่อเนื่อง ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้จึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 52.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 49.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 46.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 49.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 45.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดต่างประเทศมีการซื้อขายข้าวคึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 463 ดอลลาร์ เป็นตันละ 473 ดอลลาร์  ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.จากทรงตัวที่ตันละ 381 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 สัปดาห์นี้ ราคาปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,330 บาท  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน อยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาแข็งตัว

ทิศทางของสถานการณ์สุกรขุนเริ่มชัดเจนขึ้น หลังจากเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เกษตรกรและผู้ประกอบการร่วมกันลดการผลิต ทั้งหยุดการนำลูกสุกรเข้าเลี้ยงและการปลดแม่พันธุ์ก่อนกำหนด ประกอบกับกลุ่มผู้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมได้ตัดวงจรลูกสุกร และผลักดันลูกสุกรพันธุ์ไปประเทศเพื่อนบ้าน  โดยล่าสุดราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  อยู่ที่ 57 – 64 บาทต่อกิโลกรัม  ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 55)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะแข็งตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

แม้การบริโภคเนื้อไก่โดยรวมยังคงชะลอตัวลง  แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ ทำให้มีการซื้อขายกระเตื้องขึ้นบ้างทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนการเลี้ยงมีการนำลูกไก่เข้าเลี้ยงมากขึ้นในภาคใต้ ขณะที่ผู้เลี้ยงอิสระในภาคกลางนำลูกไก่เข้าเลี้ยงน้อยลง สำหรับภาคอีสานประสบกับพายุฝนฟ้าคะนอง กำลังซื้อในพื้นที่จึงยังไม่ดีนัก ส่งผลให้ราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ 11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้การบริโภคไข่ไก่จึงมีค่อนข้างน้อย  ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะเพิ่มขึ้น

————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th