สรุปภาวะ”สินค้าเกษตร”ประจำสัปดาห์วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

สรุปภาวะ

21 สิงหาคม 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 64

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นข้าวโพดและข้าวเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

           สัปดาห์นี้ เนื่องจากมีพายุเข้า ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวลดลง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 543 บาท เป็นหาบละ 561 บาท

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 339.50 เซนต์/บุชเชล ข้าวโพดเลี้ยงส้ตว์ราคาแข็งตัวขึ้น เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในรัฐไอโอวา (Iowa) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดหลักที่สำคัญอันดับแรกของสหรัฐฯ ทำให้พื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหาย โดยตลาดและนักลงทุนติดตามการประเมินผลผลิตที่จะได้รับความเสียหาย ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับสภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ลดลง 2% จากสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ 69% ขณะที่ประเทศยูเครน ปรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพด สำหรับฤดูกาล 2563/64 ลดลง 2 ล้านตัน จาก 37 ล้านตัน เป็น 35 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งและปริมาณน้ำฝนน้อย

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.60 บาท โดยปริมาณการซื้อขายในตลาดสัปดาห์​ที่ผ่านมายังคงมีปริมาณ​ค่อนข้างสูง​ เนื่องจากจีน​ยังซื้อเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองอย่างต่อเนื่อง​จาก​ประเทศ​บราซิล​และ​อาร์เจน​ติ​นา​

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 914.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 302.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาแข็งตัวขึ้น จากปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่คาดการณ์ว่าจะมีน้ำฝนค่อนข้างเบาบางกว่าปกติ และอุณหภูมิจะปรับตัวสูงขึ้นในเขตมิดเวสต์ ขณะที่ด้านอุปสงค์มีรายงานว่าประเทศจีนสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ 192,000 ตัน ในปีผลผลิต 2563/2564

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

           การซื้อขายปลาป่นในสัปดาห์​ที่ผ่านมา ยังทรงตัว   โดยปริมาณการซื้อหน้าท่าเรือปรับสูงขึ้นเล็กน้อย​ ส่วนปริมาณสต็อก​ที่ท่าเรือก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปลาป่นที่สั่งซื้อจากเปรูมาถึงแล้ว

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท

           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท 

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับสูงขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 515  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 528  ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 426  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 424  ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,180 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท สำหรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มอยู่ที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ด้านห้างสรรพสินค้ายังคงให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จำหน่ายเนื้อสุกรตามราคาที่กรมการค้าภายในกำหนด

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ประกอบกับฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท      

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.90 บาท เนื่องจากการบริโภคที่ทรงตัวและฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้น

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 ————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th