สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561

8 มิถุนายน 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว เว้นข้าวมีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาอ่อนตัว

สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้เริ่มอ่อนตัวลง เนื่องจากพ่อค้าพืชไร่เริ่มนำผลผลิตเข้าสู่ตลาด  ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 648 บาท เป็นหาบละ  639 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 378.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกา กอปรกับความวิตกในข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่วนสต็อกข้าวโพดฤดูกาลผลิต 2017/18 ยังมีปริมาณมากและเพียงพอกับความต้องการ  และหากราคาข้าวสาลีไม่สูงขึ้น ราคาข้าวโพดอาจอ่อนตัวลงมากกว่านี้  แต่คาดว่าราคาน่าจะลงได้อีกไม่มาก โดยต้องติดตามสถานการณ์อากาศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของสหรัฐฯ ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรือไม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท

ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 365.00 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน สำหรับถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 994.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ส่งผลดีต่อผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ  ประกอบกับเกษตรกรบราซิลเร่งขายผลผลิต และปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐฯ ทำให้เสียเปรียบการแข่งขันกับบราซิล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์การจับปลาของเปรูขณะนี้ดำเนินการได้กว่า 2.8 ล้านตัน จากโควต้า 3.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 86  สำหรับตลาดจีนช่วงนี้ค่อนข้างเงียบ โดยรอสินค้าที่จะมาถึงในเดือนนี้  ภาพรวมราคาปลาป่นจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท  และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาลดลง

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ชะลอตัวลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์  โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 475 ดอลลาร์ เป็นตันละ 472 ดอลลาร์ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ลดลงจากตันละ 386 ดอลลาร์ เป็นตันละ 383 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ราคาลดลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบละ 1,380 บาท เป็นกระสอบละ 1,360 บาท เช่นเดียวกับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากกระสอบละ 1,100 บาท เป็นกระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้การส่งออกสุกรขุนไปยังประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออกมีความต้องการมากขึ้น ขณะเดียวกันโครงการมาตรฐานฟาร์ม compartment สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยโดยทำวัคซีน (FMD Free Compartment with Vaccination) ของกรมปศุสัตว์มีความคืบหน้า และมีโอกาสในการส่งออกมากขึ้น หลังจากจีนได้ปรับภาษีอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากสหรัฐฯ เป็นร้อยละ 25 โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวที่  58 – 65 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคายืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ตลอดสัปดาห์นี้ทั่วประเทศมีฝนตกต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริโภคยังมีค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยโดยรวมสัปดาห์นี้ซบเซา   ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท  ส่วนลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดในสัปดาห์นี้ มีปริมาณเพียงพอกับการบริโภค   ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

——————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th