สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561

6 กรกฎาคม 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นข้าวโพดและข้าวที่ราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้พ่อค้าขายข้าวโพดในสต็อกออกมามากขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดรุ่นใหม่เริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาด ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 633 บาท เป็นหาบละ 588 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 342.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดยังคงกังวลเรื่องการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นได้บ้างในเร็วๆ นี้ เนื่องจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนที่อาจกระทบกับผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯที่อยู่ในขั้นผสมเกสรซึ่งต้องการปริมาณน้ำมากกว่าปกติ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

 

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยังยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ16.75 บาท สืบเนื่องจากสหรัฐฯ กับจีนยังไม่ได้ประกาศใช้มาตรการเพิ่มภาษี จึงทำให้ราคากากถั่วเหลืองไม่เปลี่ยนแปลง โดยต้องติดตามว่าทางสหรัฐฯ จะมีการประกาศใช้นโยบายการเพิ่มภาษีในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้หรือไม่ หากมีการใช้นโยบายนี้ คาดว่าราคากากถั่วเหลืองสหรัฐฯจะลดลง แต่กากถั่วเหลืองบราซิลน่าจะเพิ่มขึ้น

ด้านการซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 327.80 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 844.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง สืบเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน โดยการตอบโต้ทางการค้าจะเน้นถั่วเหลืองเป็นสำคัญ เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดในโลก และปีนี้คาดว่าสหรัฐฯอาจมีปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองสูง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดยังคงเพียงพอกับการใช้ ทำให้ราคาปลาป่นโดยรวม ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 434 ดอลลาร์  เป็นตันละ 424 ดอลลาร์  ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 370 ดอลลาร์ เป็นตันละ 366 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ลดราคาจากกระสอบละ 1,290 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,260 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,070 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

 

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ราคาสุกรขุนทรงตัวอยู่ที่ 60-66 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ระบุว่า ภาคตะวันตกปรับฐานราคาขึ้น 2 บาท ได้ตามราคาประกาศ แต่หลังมีมติขอความร่วมมือผ่านไป 20 วัน ราคาจำหน่ายปลีก 3 ห้างค้าปลีก แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ยังขาดการให้ความร่วมมือ โดยสมาคมฯ จะทำหนังสือตรงถึงผู้บริหารของทั้ง 3 ห้าง เพื่อให้ตระหนักถึงบรรษัทภิบาลและการดูแลเกษตรกรต้นน้ำ

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

จากภาวะฝนตกลดลงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดใกล้เคียงกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อยังคงราคาทรงตัวที่ตัวละ 8.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

จากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาด ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท เนื่องมาจากการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th