สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

2 พฤศจิกายน 2561 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,011

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดมีราคาเพิ่มขึ้น ปลาป่นและข้าวราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          ในสัปดาห์นี้พ่อค้ายังคงเก็บผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อรอดูราคา ทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากราคาหาบละ 600 บาท เป็นราคาหาบละ 612 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย อยู่ที่ 363.25 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ปีหน้าสหรัฐอเมริกาจะมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้ ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค่า จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาข้าวโพดลดลงมาพอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้ จึงกระตุ้นอุปสงค์ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนแข็ง

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยังคงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท โดยขณะนี้จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้ยกเลิกการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสินค้าออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้มยืนอ่อน

ส่วนราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 839 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาอ่อนตัวลง เนื่องมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ จากการที่จีนงดนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ หากแต่โรงงานสกัดน้ำมันในสหรัฐฯ ยังคงมีอุปสงค์ที่ดี จึงทำให้มีแนวโน้มราคายืนแข็ง ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 306.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาทรงตัวเนื่องมาจากความต้องการใช้ยังคงที่

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาลดลง

เนื่องจากในขณะนี้การเลี้ยงกุ้งเข้าสู่ช่วง Low Season ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้งจากราคากิโลกรัมละ 50.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 44.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากราคากิโลกรัมละ 40.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท

ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 42.20บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคา กิโลกรัมละ 38.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

 

ข้าว : ราคาลดลง

ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้อ่อนตัวลง เนื่องมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเล็กน้อย ประกอบกับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาด โดยข้าวขาว 100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 431 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 425 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 357 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 351 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคากระสอบละ 1,020 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคายืนแข็ง

การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยบวกหลักยังคงเป็นเทศกาลงานบุญกฐิน กอปรกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเสริม ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดกลับมีไม่เพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 65-69 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 62)

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สืบเนื่องจากงานบุญกฐินในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการท่องเที่ยวที่คึกคักขึ้น ประกอบกับโรงเรียนเปิดภาคการศึกษา ทำให้การจับจ่ายและการบริโภคดีขึ้น ไก่ใหญ่ที่คงค้างในฟาร์มลดลง ทั้งนี้ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ตลาดยังสมดุลกับการบริโภค ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อและลูกไก่ไข่ทรงตัว โดยลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลฝนเข้าสู่ฤดูหนาว และเปิดภาคการศึกษา จึงมีแนวโน้มราคายืนแข็ง โดยช่วงสัปดาห์นี้ผลผลิตไข่ไก่มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปยังคงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ฟองละ 2.30 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

—————————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th