สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว มีไก่เนื้อราคาเพิ่มขึ้น แต่ราคาไข่ไก่ลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 582 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้โรงงานหยุดเทศกาลตรุษจีน แต่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 376.50 เซนต์/บุชเชล ราคาอยู่ในทิศทางที่อ่อนตัว เนื่องจากสภาพอากาศและดินที่ค่อนข้างแห้งแล้งในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลเริ่มมีฝนตกลงมาแล้ว อีกทั้งตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับการประชุมทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะปรับลดตัวเลขผลผลิตและสต๊อกข้าวโพดลงจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่เคยประมาณไว้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งตลาดรอติดตามการประกาศตัวเลขจากกระทรวงฯ

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 915.25 เซนต์/บุชเชล โดยการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ จากการรายงานของ Buenos Aires Grains Exchange พบว่า 48.8%  ของถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศอาร์เจนตินาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก มากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ 37.5 % ในขณะที่ 9% อยู่ในเกณฑ์แย่และแย่มาก น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ 48.2 % สำหรับกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 305.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ตรงกับวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดส่งออกปลาป่นของจีนจึงไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 43.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 38.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 34.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศในสัปดาห์นี้หยุดเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 426 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 381 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศไม่คึกคัก โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคากระสอบละ 1,200 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,060 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรดีอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดมีอย่างเพียงพอกับการบริโภค ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจึงยืนราคาอยู่ที่ 71-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

การผลิตไก่เนื้อมีปริมาณที่ลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้กระเตื้องขึ้น เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับการท่องเที่ยวที่คึกคัก ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 15 บาท   

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาลดลง

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ ปรับลงจากฟองละ 2.60 บาท เป็นฟองละ 2.50 บาท เนื่องมาจากในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีการจับจ่ายซื้อของไหว้กันมาก ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

——————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th