สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพด ปลาป่นและไข่ไก่ มีราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ลดลง จากราคาหาบละ 582 บาท เป็นราคาหาบละ 576 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาแข็งตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 378.75 เซนต์/บุชเชล เป็นผลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ปรับลดตัวเลขผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ลงอยู่ที่ 176.4 บุชเชลต่อเอเคอร์ ทำให้ตัวเลขคาดการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2018/19 ลดลงจาก 14,626 ล้านบุชเชล อยู่ที่ 14,420 ล้านบุชเชล ในขณะที่กระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) รายงานปรับตัวเลขคาดการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ สูงขึ้น 460,000 ตัน รวมมีผลผลิตอยู่ที่ 91.7 ล้านตัน แนวโน้มราคาต่างประเทศทรงตัว

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 916.5 เซนต์/บุชเชล โดยตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2018/19 ถูกปรับลดลง 56 ล้านบุชเชลเหลืออยู่ที่ 4,544 ล้านบุชเชล เช่นเดียวกันกับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศบราซิล กระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) ได้ปรับลดตัวเลขลงอยู่ที่ 115.34 ล้านตัน ซึ่งลดลงไป 3.46 ล้านตัน จากตัวเลขที่คาดการณ์ก่อนหน้า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดี นอกจากนี้ตลาดกำลังจับตาการเจราจาการค้าของจีนและสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ สหรัฐฯ จะปรับเพิ่มภาษีนำเข้า 25%

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

ตลาดส่งออกปลาป่นของจีนในสัปดาห์นี้ มีความต้องการยังไม่มากนัก อีกทั้งสินค้าจากเปรูก็กำลังทยอยเข้าจีน ด้านความต้องการในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเลี้ยงกุ้ง จึงยังมีความต้องการไม่มาก ส่งผลให้ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ลดลง ปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 43.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 41.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 38.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.70 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

  

ข้าว : ราคาทรงตัว

ADVERTISEMENT

ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้ทรงตัว เนื่องจากตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศยังชะลอตัว โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 426 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 381 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 378 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ลดลงเล็กน้อยจากราคากระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,190 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากกระสอบละ 1,060 บาท เป็นราคา 1,040 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรหลังเทศกาลตรุษจีนยังมีต่อเนื่อง โดยผลผลิตสุกรมีปริมาณใกล้เคียงกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวอยู่ที่ 71-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 15 บาท   

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ ความต้องการบริโภคไข่ไก่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับผลผลิตไข่ไก่ที่มีในท้องตลาด ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ปรับลดลงจากฟองละ 2.50 บาท เป็นฟองละ 2.40 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

————————————————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th