สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว ยกเว้นข้าวราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวที่ราคาหาบละ 558 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 372.5 เซนต์/บุชเชล โดยสภาพอากาศของบราซิลและอาร์เจนตินาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่สองในบราซิลมีความคืบหน้าแล้ว 79.7% มากกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 14.3%  ขณะที่ความคืบหน้าของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่หนึ่งอยู่ที่ 39.5% น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 0.7% อย่างไรก็ตาม พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ มีแนวโน้มลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากประสบพายุฤดูหนาว

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 902 เซนต์/บุชเชล  โดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนในบราซิลที่มีเพิ่มขึ้น อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพผลผลิตถั่วเหลืองในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  อย่างไรก็ตาม มีรายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และดำเนินการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 45% มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7.1%  ด้านสหรัฐฯ ยังมีความกังวลว่าผลกระทบจากพายุฤดูหนาวจะทำให้ชาวไร่หันมาปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ลดลงตามตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 306.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ตลาดส่งออกปลาป่นและตลาดในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา การสั่งซื้อจะเป็นลักษณะการทยอยซื้อ ส่งผลให้ราคาปลาป่นสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 39.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป อยู่ที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน อยู่ที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 27.70 บาท

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

ADVERTISEMENT

ความต้องการซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 418 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 415 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 373 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 371 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศราคาลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,170 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,180 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ ราคา 1,030 บาท เป็นกระสอบละ 1,040 บาท

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรยังคงทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ความต้องการบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาลดลงจากตัวละ 15 บาท อยู่ที่ตัวละ 10 บาท      

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัวที่ฟองละ 2.30 บาท โดยการบริโภคไข่ไก่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว