สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

15 มีนาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว มีข้าวโพดลดลง ส่วนข้าวเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากราคาหาบละ 558 บาท เป็นราคาหาบละ 552 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 366.5 เซนต์/บุชเชล ล่าสุดกระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) ปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดฤดูกาล 2018/19 ขึ้นจาก 91.652 ล้านตัน เป็น 92.807 ล้านตัน น้อยกว่าตัวเลขที่คาดกาณ์โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ 94.5 ล้านตัน ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ คงที่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 14,420 ล้านบุชเชล แต่เนื่องจากขณะนี้มีพายุฤดูหนาว ทำให้ตลาดมีความกังวลเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้เริ่มเพาะปลูกข้าวโพดได้ช้าลง นอกจากนี้รายงานล่าสุดของยอดสั่งซื้อข้าวโพดส่งออกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์อยู่ที่ 969,742 ตัน แนวโน้มราคาทรงตัว

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 901 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับแข็งตัวเหตุจากตัวเลขการคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองในบราซิลฤดูกาลปัจจุบันโดยกระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) ที่ปรับลดลงจาก 115.343 ล้านตัน มาอยู่ที่ 113.459 ล้านตัน เช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ปรับลดตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศลงไปที่อยู่ 116.5 ล้านตัน ลดจากเดิม 500,000 ตัน แต่คงตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองไว้คงเดิมที่ 4,544 ล้านบุชเชล ด้านความต้องการในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่จะต้องส่งออกไปยังจีนภายในฤดูกาลนี้ รวมแล้วทั้งสิ้น 1.59 ล้านตัน

ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 304.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาปลาป่นทรงตัว ตลาดส่งออกต่างประเทศทยอยจำหน่ายได้เรื่อยๆ แต่ผู้ซื้อรอโควต้าจับปลาของเปรูที่จะมีประกาศต้นเดือนเมษายนนี้ สำหรับตลาดในประเทศ มีแรงซื้อจากโรงงานอาหารสัตว์บ้าง เนื่องจากต้องการทำสต๊อคก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 26.70 บาท  แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

เนื่องด้วยราคาข้าวเปลือกปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อตลาดซื้อขายข้าวในประเทศและต่างประเทศ โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับราคาเพิ่มขึ้นราคาตันละ 415 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 421 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 371 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 373 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ADVERTISEMENT

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,190 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,040 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 10 บาท 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ทรงตัวที่ฟองละ 2.30 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

———————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th