สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ทรงตัว เว้นข้าวโพดราคาลดลง ส่วนข้าวราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์อ่อนลง จากราคาหาบละ 552 บาท เป็นราคาหาบละ 540 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 371.5 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ข้าวโพดรุ่นที่สองเจริญเติบโตได้ดี แต่อาจทำให้ชาวไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดรุ่นที่หนึ่งได้ช้าลง โดยมีรายงานว่าบราซิลเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่นที่หนึ่งไปแล้ว 48.4% ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 51.7% ขณะที่บริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักในสหรัฐฯ เกิดภาวะน้ำท่วมจากพายุฤดูหนาว อาจทำให้การเพาะปลูกข้าวโพดในปีนี้ล่าช้า อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานตัวเลขสต๊อกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,835 ล้านบุชเชล ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูง แนวโน้มข้าวโพดตลาดต่างประเทศอาจจะราคาทรงตัว

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 906 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 311.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของบราซิลยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีรายงานว่าบราซิลได้เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้ว 61.8% มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของในปีที่ผ่านมาที่อยู่ 55.8% นอกจากนี้บราซิลได้ปรับตัวเลขสต็อกถั่วเหลืองฤดูกาลที่ผ่านมาขึ้นกว่า 2 ล้านตันอยู่ที่ 2.79 ล้านตัน แต่การคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2019/20 น่าจะลดลงอยู่ที่ 116.9 ล้านตัน ด้านสต็อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ฤดูกาลปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูงที่ 900 ล้านบุชเชล และตลาดยังคงรอความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปลาป่นในสัปดาห์นี้ยืนราคา จากการที่ตลาดส่งออกต่างประเทศยังทยอยจำหน่ายผลผลิตต่อเนื่องเรื่อยๆ และผู้ซื้อยังรอโควต้าจับปลาของเปรูที่จะมีประกาศในต้นเดือนเมษายน ด้านตลาดในประเทศ ยังได้แรงซื้อจากโรงงานอาหารสัตว์ที่ต้องการทำสต๊อกก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 26.70 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้เริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศส่งผลให้ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับราคาสูงขึ้น โดยตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 421 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 424 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 373 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 376 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,190 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,200 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,040 บาท เป็นกระสอบละ 1,050 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรลดลงเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่ด้วยสภาวะอากาศร้อนส่งผลให้สุกรโตช้าผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะเดียวกันเกษตรกรมีต้นทุนการจัดหาน้ำเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนราคาที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่สัปดาห์นี้ทรงตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีการจับจ่ายคึกคักเนื่องจากจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษหรือเชงเม้ง ในบางจังหวัด ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 10 บาท 

       แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน แต่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดก็ลดลงจากสภาวะอากาศร้อนเช่นกัน ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ยังคงทรงตัวที่ฟองละ 2.30 บาท

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

—————————————————-

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th