สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 25-29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ถั่วเหลือง ข้าวและไข่ไก่มีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยืนราคาที่หาบละ 540 บาท แม้ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น แต่ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีภาวะฝนตกทำให้การเก็บเกี่ยวชะลอตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 373.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกา ประสบกับภาวะน้ำท่วมจากพายุฤดูหนาว การเพาะปลูกข้าวโพดในปีนี้จึงเกิดความล่าช้า นักวิเคราะห์คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดจะอยู่ที่ 91.3 ล้านเอเคอร์ ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ 92 ล้านเอเคอร์ ขณะที่สภาพอากาศโดยรวมในแถบอเมริกาใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตามบราซิลยังต้องการปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโพดรุ่นที่ 2 นอกจากนี้สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีการรายงานตัวเลขสั่งซื้อข้าวโพดจากจีนจำนวน 3 แสนตัน แนวโน้มราคารข้าวโพดตลาดต่างประเทศจึงน่าจะเพิ่มขึ้น

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่ม

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.75 บาท จากการที่สหรัฐฯ ประสบกับภาวะน้ำท่วม ทำให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเสียหายและไม่สามารถขนส่งสินค้าได้

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 887.5 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 304.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง แม้ว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยตัวแทนของทั้งสองประเทศมีการนัดหมายเพื่อเจรจากันต่อในสัปดาห์นี้ แต่อย่างไรก็ตามสภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ ซึ่งกระทบต่อการเพาะปลูกถั่วข้าวโพดที่มีความล่าช้า ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าเกษตรกรอาจปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในปีนี้จะอยู่ที่ 86.2 ล้านเอเคอร์ มากกว่าตัวเลขที่คาดการณ์โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ที่ 85 ล้านเอเคอร์

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ผู้ซื้อปลาป่นในตลาดต่างประเทศยังคงรอโควต้าจับปลาของเปรู ที่จะมีประกาศในช่วงต้นเดือนเมษายน ส่วนตลาดในประเทศยังได้แรงซื้อจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการทำสต็อกก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับราคาสูงขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 424 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 426 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 376 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,200 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว

ภาวะอากาศร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสุกรขุน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง สอดคล้องกับการบริโภคที่ชะลอตัวเนื่องจากยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเลือกตั้งและมีเทศกาลไหว้บรรพบุรุษหรือเชงเม้ง ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 10 บาท 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนกระทบกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกันมาตรการที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการขอให้เกษตรกรเร่งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

———————————————————–

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th