สรุปภาวะ”สินค้าเกษตร”ประจำสัปดาห์วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 260

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดปรับขึ้น ข้าวและไข่ไก่ปรับลด

ข้าวโพด : ราคาปรับขึ้น

          ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ ปรับขึ้นจากหาบละ 525 บาท เป็นหาบละ 531 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลือน้อย ทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง 

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 318.50 เซนต์/บุชเชล รายงานภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลเพาะปลูก 2562/63 ที่ 15,995 ล้านบุชเชล และสต็อกข้าวโพดที่ 3,318 ล้านบุชเชล ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดในรอบ 30 ปี เนื่องจากปริมาณการใช้เอทานอลในฤดูกาลปัจจุบันลดลง รวมถึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่ 97 ล้านเอเคอร์ ในปี 2563/64 แนวโน้มราคาทรงตัว

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์แปรรูปฝั่งอเมริกาเหนือและใต้ ทำให้ความต้องการกากถั่วไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ลดลงค่อนข้างมาก เป็นผลให้มีปริมาณกากถั่วเหลืองมากกว่าความต้องการจริงในตลาด

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 839.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 290.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ในรายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรโลก (WASADE) ประจำเดือนพฤษภาคม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2563/64 อยู่ที่ 4,125  ล้านบุชเชล และจะมีการส่งออกสูงขึ้นทำให้สต๊อกถั่วเหลืองอยู่ที่ 405 ล้านบุชเชล ลดลงกว่าปีปัจจุบันที่มี 580 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          ประเทศเปรูประกาศโควต้าการจับปลาออกมาแล้ว ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเป็นผลดีในด้าน Supply แต่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องประกาศต่อภาวะฉุกเฉินต่อออกไปอีก ส่งผลให้ฤดูกาลจับปลาครั้งนี้ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าปกติ ต้องคอยติดตามว่าการจับปลาจริงที่เกิดขึ้นจะทำได้มากน้อยเพียงใด โดยราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ยืนราคาทุกเบอร์

          ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 32.70 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาปรับลด

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับลดลง เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศไม่มากนัก โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 556  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 514  ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 445  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 434  ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,650 บาท เป็นกระสอบละ 1,500บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

ในสัปดาห์นี้ ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 66-74 บาท ปัจจัยบวกมาจากการประกาศปลดล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทุกพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ร้านอาหารไม่ติดแอร์ ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท (บวก/ลบ 66)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรทิศทางปรับขึ้น

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องมาจากการผ่อนปรนมาตรการของรัฐบาล แต่ยังไม่คึกคักมากนัก โดยราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31 บาท

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 6.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาปรับลด

สถานการณ์ไข่ไก่ในขณะนี้อยู่ในภาวะ Over Supply เนื่องจากมาตรการห้ามส่งออกไข่ไก่ในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศหันไปนำเข้าจากประเทศอื่น ประกอบกับผู้บริโภคมีการบริโภคตามปกติไม่มีการกักตุนไข่ไก่ ส่งผลให้ ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาอ่อนตัวเป็นฟองละ 2.40 บาท จากเดิมฟองละ 2.60 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

———————————

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : pr@cpf.co.th