ไทยรัฐออนไลน์

 

สศก.ปรับเป้าจีดีพีภาคเกษตรปีนี้โต 4% ปลื้มปริ่มผลผลิตไตรมาส 2 น้ำท่าบริบูรณ์

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ไตรมาส 2 ปีนี้ว่า จะขยายตัว 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยทุกสาขามีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำในประเทศมีเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร ทำให้ สศก.เตรียมปรับประมาณการจีดีพีภาคเกษตรตลอดทั้งปีนี้ให้เพิ่มเป็น 3.5-4%

จากเดิมคาดว่าเติบโต 2.5-3.5% เนื่องจากดัชนีผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ จีดีพีภาคเกษตรใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ภัยธรรมชาติ หรือน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตร

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ในแต่ละสาขาพบว่า สาขาพืช ในไตรมาส 2 ขยายตัว 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผลผลิตพืชที่สำคัญๆที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มไม้ผล อาทิ ลำไย ทุเรียน มังคุด โดยเฉพาะข้าว การที่มีปริมาณน้ำดี ทำให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังได้ 10.89 ล้านไร่ ขณะที่ปีที่ผ่านมาเพาะปลูกเพียง 5.14 ล้านไร่ สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2% ผลผลิตหลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ น้ำนมดิบ โดยสินค้าที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือ ไก่เนื้อ น้ำนมดิบ ขณะที่สุกร ไข่ไก่ มีราคาลดลง สาขาประมง ขยายตัว 5% เป็นผลมาจากผลผลิตกุ้งทะเล เพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดมากขึ้น ผลผลิตประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล ปลาดุก ก็มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการเลี้ยง.