สัปดาห์วันไข่โลก รณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่คนละ 300 ฟองต่อปี

วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 01:41 น.

ในโอกาสวันไข่โลก วันที่ 11 ตุลาคมนี้ ได้มีการจัดงาน “วันไข่โลก ปี 2562” ขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” เพื่อสร้างความรับรู้ให้คนไทยเห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคไข่ไก่ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากการควบคุมคุณภาพการผลิตไข่ไก่ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ให้ได้คนละ 300 ฟองต่อปี จากขณะนี้ที่การบริโภคไข่ไก่ของคนไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 247 ฟอง ต่อคนต่อปี ซึ่งต่ำกว่าหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ปัจจุบันเกษตรกรไทยสามารถผลิตไข่ไก่ได้เฉลี่ยปีละ 15,000 ล้านฟอง สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคของคนไทยได้อย่างเพียงพอ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ

ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของไข่ไก่ พร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ยาเก่าแลกไข่ใหม่ และแจกไข่ไก่ฟรีแก่ผู้ที่สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมงาน รวมทั้งจำหน่ายไข่ไก่และไข่แปรรูปในราคาพิเศษ

โดยงาน “วันไข่โลก ปี 2562” จัดขึ้น 3 วัน ในวันนี้ (7 ต.ค. 62) ที่โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี