สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

16 มิ.ย. 63

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์การผลิตและความต้องการไข่ไก่ของผู้บริโภค ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ แจ้งว่า เนื่องด้วยช่วงนี้ใกล้เปิดภาคเรียนการศึกษา ทำให้ร้านค้าปลีกบางแห่งปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา และสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ดีขึ้น หน้าฟาร์มไข่ไก่ไม่มีไข่ไก่ค้างสต๊อก สามารถระบายไข่ไก่ออกสู่ตลาดได้ดีขึ้น และปริมาณไข่ไก่แต่ละเบอร์มีครบถ้วน

สถานการณ์ราคาขายส่งยังคงทรงตัว แต่ราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 1-3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งทั่วไป
– ไข่คละ ราคา 2.40 บาท/ฟอง
– เบอร์ 0 ราคา 3.10 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.80 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.70 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.40 บาท/ฟอง

ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป
– เบอร์ 0 ราคา 3.27 – 3.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 2.67 – 3.00 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 2.33 – 2.67 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.27 – 2.50 บาท/ฟอง