หอการค้า จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบไข่ไก่ให้เกษตรกร ในโครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

11
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ เเละ นายโกสิน ถือเเก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หอการค้าฯ/ ประธานโครงการ ร่วมมอบไก่ไข่ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ณ หมู่ที 17 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น