อัครา เอคโคโลยี ผลิตไก่-ไข่ออร์แกนิกจับตลาดสุขภาพ

updated: 29 ต.ค. 2559 เวลา 08:15:40 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แนวโน้มการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ (ออร์แกนิก) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ดังนั้น ทางบริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด มองเห็นช่องทางการเติบโตในตลาดสินค้าออร์แกนิก จึงเพิ่มไลน์การผลิตจากเดิมที่ผลิตเพียงไข่ไก่เศรษฐกิจทั่วไป มาผลิตไข่ออร์แกนิกด้วย ทั้งนั้นยังร่วมมือกับคู่ค้าคนสำคัญอย่างเทสโก้ โลตัสในการพัฒนาไข่ออร์แกนิกคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า เพื่อวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “อัครา เอคโคโลยี”

“ธนาวุฑ เอื้อละพันธ์” รองประธานกรรมการ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เมื่อทิศทางของผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงเห็นช่องทางการตลาดและเริ่มไปพูดคุยกับเทสโก้ โลตัส จากนั้นอัครา กรุ๊ป ก็เริ่มสร้างฟาร์มออร์แกนิก โดยจัดเนื้อที่ฟาร์ม 22 ไร่ สำหรับ 4 โรงเรือน แล้วปรับสภาพพื้นที่ตามเกณฑ์การเลี้ยงไก่ออร์แกนิกตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว

“ปลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นเลี้ยงไก่ออร์แกนิก 4,000 ตัว สามารถผลิตไข่ได้ 3,500 ฟองต่อวัน แต่ถ้าผ่านกระบวนการคัดแยกแล้วจะได้ 2,800 ฟองต่อวัน และเริ่มส่งขายให้กับเทสโก้ โลตัส เมื่อสิงหาคม 2559 ถึงตอนนี้เรามีไก่ออร์แกนิก 8,000 ตัว ออกไข่ได้ 6,000 ฟองต่อวัน”

กว่าจะทำฟาร์มไข่ไก่ระบบออร์แกนิก ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การหาที่ตั้งฟาร์ม ต้องทิ้งระยะห่างระหว่างพื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมี และในหนึ่งฟาร์มจะต้องมีพื้นที่ที่ให้ไก่ได้เดินเล่น ถึงตอนนี้ฟาร์มไก่ไข่ของเราเป็นระบบอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ไก่ของเรามีอิสระ ไม่เลี้ยงเบียดกันเหมือนไก่ทั่วไป โดย 1 ตารางเมตรจะมีไก่เฉลี่ย 4 ตัว

“สิ่งสำคัญคือไก่ไข่จากฟาร์มออร์แกนิกของเราต้องบริโภคอาหารที่เป็นออร์แกนิก ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ขณะที่บริเวณโรงเรือนเราปลูกหญ้า พืชออร์แกนิก เพื่อให้ไก่จิกกิน และทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร, ขมิ้นชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารทดแทนการฉีดวัคซีน ไก่ในฟาร์มนี้จึงไม่เครียด อารมณ์ดี ไม่มีการปนเปื้อน เพื่อให้ไก่ออกไข่เป็นพรีเมี่ยมควอลิตี้และออร์แกนิกอย่างแท้จริง”“ธนาวุฑ” บอกด้วยว่า เรื่องอาหารไก่เป็นสิ่งท้าทายอย่างมากสำหรับการเลี้ยงไก่ออร์แกนิก เพราะแหล่งผลิตอาหารสัตว์ออร์แกนิกในเมืองไทยยังมีไม่มาก ต้นทุนจึงสูง ซึ่งต้นทุนของไข่ไก่ออร์แกนิกหนึ่งฟองมาจากอาหารสัตว์ 70% ส่งผลให้ประเทศมีราคาไข่ไก่ออร์แกนิกสูง

“ตอนนี้เรายังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเทสโก้ โลตัส ซึ่งปกติการเลี้ยงไก่ทั่วไปในพื้นที่ 22 ไร่ จะมีไก่ได้ 3-4 แสนตัว และผลิตไข่ได้ 2 ล้านฟองต่อวัน แต่ไก่ออร์แกนิกมีได้มากสุดที่หนึ่งหมื่นตัวเท่านั้น ดังนั้นเรากำลังหาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงไก่ออร์แกนิกอีก 100 ไร่ เพราะมีเป้าหมายว่าภายในกลางปีหน้าจะผลิตไข่ออร์แกนิกเพิ่มขึ้นถึง 20,000 ฟองต่อวัน”

“ตอนนี้เราวางขายไข่ออร์แกนิกกับทางเทสโก้ โลตัส เพียง 29 สาขาตามหัวเมือง ราคาต่อใบอยู่ที่ประมาณ 8 บาท 90 สตางค์ ซึ่งราคาสูงกว่าไข่ที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเล็กน้อย แต่ต้นทุนแตกต่างกัน 2 เท่ากว่า แต่ด้วยแนวโน้มที่ลูกค้าหันมารับประทานอาหารออร์แกนิกมากขึ้น ผนวกกับการที่เทสโก้ โลตัสสนับสนุนสินค้าของเรา เราก็พร้อมจะผลิตไข่ออร์แกนิกให้มากขึ้น เพื่อเพียงพอต่อความต้องการ”

วิธีการทำงานจะเติบโตเคียงคู่กับเทสโก้ โลตัสมาตลอด 5 ปี ตั้งแต่ไม่มีมาตรฐานอะไรเลย ที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำดี ๆ จากเทสโก้ โลตัส โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ก้าวสู่ความปลอดภัยยิ่งขึ้น จนได้รับ GMP, HACCP และต่อมาได้รับรอง ISO2200 โครงการล่าสุดคือร่วมกันพัฒนาไข่ไก่ออร์แกนิก

นอกจากไข่ออร์แกนิกยี่ห้ออัครา เอคโคโลยี ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดภายใต้เครื่องหมายการค้าฟาร์มแสงทองและฟาร์มไข่ไท โดยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ

“พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์” รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การพัฒนาไข่ออร์แกนิกร่วมกับคู่ค้าอย่างอัครา กรุ๊ป มีความพิเศษที่เป็น 1 ใน 22 โครงการประชารัฐ เพราะนอกจากจะเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างเทสโก้ โลตัส และอัครา กรุ๊ปแล้ว ภาครัฐอย่างกรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนในเรื่องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดกระบวนการพัฒนาจนกระทั่งขอรับรองสำเร็จ

“เนื่องจากสินค้าออร์แกนิกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทำให้มีสินค้าที่ผ่านการรับรองน้อย แต่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น เราจึงมองหาคู่ค้าที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้ ซึ่งผู้บริหารของอัครา กรุ๊ปมีวิสัยทัศน์ และความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันพัฒนาฟาร์มไข่ไก่ออร์แกนิกครั้งนี้”

“เราเริ่มเรียนรู้และปฏิบัติด้วยกันตั้งแต่การวางแผนสร้างโรงเรือนจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ ในเบื้องต้นเราคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ในการพัฒนาจนถึงได้รับการรับรอง แต่เมื่อได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้ที่ชัดเจนด้านมาตรฐานไข่อินทรีย์ ทำให้สามารถได้รับรองสำเร็จภายในเวลา 7 เดือนเท่านั้น โดยไข่ไก่ออร์แกนิกภายใต้แบรนด์อัคราวางจำหน่ายที่เทสโก้ โลตัสเป็นแห่งแรก”

นับเป็นความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าตอบสนองให้ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มและทุกรูปแบบวิธีการดำเนินชีวิต