อากาศร้อนจัดทำให้ไก่ไม่ยอมกินอาหาร

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

 

สภาพอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงอย่างไก่ในฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ กำลังได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะไก่ไม่ยอมกินอาหารทำให้เติบโตช้าลงกว่าปกติที่เลี้ยงเพียง 38 วัน ไก่จะมีน้ำหนักตัวมากกว่า 2 กิโลกรัม แต่ตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยง 40 วันขึ้นไป ไก่จึงจะได้น้ำหนักตามเกณฑ์

ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งหลายพื้นที่แล้งหนักจนต้องซื้อน้ำมาใช้ กลายเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยต้องคอยเปิดสปริงเกอร์หลังคาโรงเลี้ยงและเปิดพัดลมในโรงเรือน เพื่อช่วยระบายความร้อนให้ไก่ไม่น็อกตาย และส่งผลให้ไก่ออกไข่ปริมาณน้อยลง และมีขนาดเล็กลงไปด้วย ซึ่งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝากให้เกษตรกรเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดในไก่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ที่เสี่ยงจะระบาดได้เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน