วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฯพณฯ นางอองซาน ซูจี ชื่นชมโครงการเพื่อสังคมของซี.พี. เมียนมา

วันศุกร์ ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.22 น.

ฯพณฯ นางอองซาน ซูจี ชื่นชมโครงการเพื่อสังคมของซี.พี. เมียนมา

ฯพณฯ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ พร้อมด้วย ฯพณฯ อู ตองทุน รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐบาลแห่งชาติ และ ฯพณฯ ดร.อองตู รัฐมนตรีประจำกระทรวงการเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงวัวนมและโรงผลิตนมสดพาสเจอไรซ์ที่ทันสมัย ณ กรุงเนปิดอว์ ที่รัฐบาลเมียนมาและเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตและศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมแก่เกษตรกร นักศึกษา และข้าราชการ พร้อมเยี่ยมชมกองทุนหมู่บ้าน ของหมู่บ้านปีตอ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการฟาร์มไก่ไข่ 4 ประสาน ที่กองทุนหมู่บ้านเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด และ บจ.เมียนมา ซีพี ไลฟ์สต๊อก (ซี.พี. เมียนมา) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี   สำหรับกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อปี 2558 ด้วยการสนับสนุนเงินแบบให้เปล่าแก่ 50 หมู่บ้าน และมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน โดยมี นายสุขสันต์  เจียมใจสว่างฤกษ์ เป็นผู้แทนกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือซีพี พร้อมทั้ง นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการ และนายวิรัติ วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ บจ.เมียนมา ซีพี ไลฟ์สต๊อก ร่วมให้การต้อนรับ