เกษตรกรขอบคุณรัฐมนตรีเกษตรฯ แก้ราคาไข่ไก่ตกต่ำสำเร็จ

        4 เม.ย. 2019 16:39:35

กรุงเทพฯ 4 เม.ย. – เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ขอบคุณรัฐมนตรีเกษตรฯ ดันมาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำสำเร็จ ส่งผลราคาไข่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 บาท หลังแบกรับภาระขาดทุนสะสมมากว่าปีครึ่ง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย ด้วยการผลักดันมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด โดยให้กรมปศุสัตว์รับผิดชอบดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการขอความร่วมมืออุตสาหกรรมไก่ไข่ ทั้งจากเกษตรกรรายย่อย ผู้ผลิตรายกลาง จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ พบว่าขณะนี้ราคาไข่ไก่ปรับตัวมาอยู่ที่ 2.50 บาทต่อฟอง แม้ว่าจะไม่สูงจนทำให้เกษตรกรมีกำไรมาก แต่ก็พอช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการทำอาชีพนี้ต่อไป

“ราคารับซื้อไข่ไก่ที่ปรับขึ้นสะท้อนภาวะปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่เคยล้นตลาดเมื่อช่วงก่อนนี้ เริ่มเข้าสู่สมดุลกับการบริโภค ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความร่วมมือดำเนินตามมาตรการที่รัฐร้องขออย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐ จากการลดจำนวนไก่ยืนกรงเพื่อลดปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลง การลดจำนวนปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ของทั้ง 16 บริษัทรายใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องกับการบริโภค และการรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้มีไก่ยืนกรงจากการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 46 ล้านตัว คาดว่าจะทำให้ปริมาณไข่ไก่ไม่ล้นตลาด และราคาน่าจะปรับตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน” นายกฤษฎา กล่าว

ด้านนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จากทุกภาคเข้าขอบคุณรัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวว่า แนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการให้ความสำคัญแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อีกทั้งยังเป็นราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคเกิดความเป็นธรรม มาตรการปลดแม่ไก่ยืนกรงให้สมดุลกับความต้องการบริโภคทำให้เกษตรกรทั้งรายเล็ก กลาง และบริษัทรายใหญ่ต่างตอบรับนโยบายและร่วมมือกันเต็มที่ ทำให้วันนี้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท จากที่เคยยืนราคาอยู่ที่ 2.30 บาทมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561.-สำนักข่าวไทย