เกษตรกร 8.7 หมื่นราย แห่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 7.5 แสนไร่ ตามนโยบายรัฐ

เกษตรกร 8.7 หมื่นราย แห่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 7.5 แสนไร่ ตามนโยบายรัฐ

111

เกษตรกรสมัครร่วมโครงการฯปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแล้ว มากกว่า 8 หมื่น 7 พันราย พื้นที่กว่า7.5 แสนไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำปลูกข้าวโพดแล้ว 15 วัน ให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบประกันภัย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งเป็นโครงการฯ สำคัญที่รัฐบาลเร่งดำเนินการ ขณะนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค.61) รับสมัครเกษตรกรแล้วมากกว่า 87,600 (87,604) ราย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.5 (755,944.25) แสนไร่

เกษตรกรยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการปลูก ย้ำว่า ขอให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้ว หลังจากการปลูกข้าวโพด 15 วัน ต้องมารีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อเข้าสู่ระบบประกันภัยต่อไป