เครือเบทาโกรยันส่งออกไข่ไก่ตามสัญญา

 

 

 

เครือเบทาโกรยันส่งออกไข่ไก่ตามสัญญาแหล่งข่าวจากกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” จากมติที่ประชุมผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องรับรองตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ทางเครือเบทาโกร ได้ให้ความร่วมมือในการผลักดันส่งออกไข่ไก่เพิ่มจากที่ส่งออกตามปกติจำนวน 8 ตู้/เดือน ( 1 ตู้คอนเทรนเนอร์ ประมาณ 3.15 แสนฟอง ) เป็นเวลา 3 เดือน รวม 9.45 แสนฟอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยทางเครือเบทาโกรจะขอแจ้งยืนยันปริมาณการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ ดังนี้

เดือนพฤษภาคม จะส่งออกไข่ไก่จำนวนทั้งหมด 15 ตู้ เดือนมิถุนายน วางแผนส่งออกไข่ไก่จำนวนทั้งหมด 12-16 ตู้ ส่วนเดือน กรกฎาคม จะวางแผนส่งออกไข่ไก่จำนวนทั้งหมด 11-15 ตู้ รวมจำนวนตู้ที่ส่งออกทั้งหมด 46 ตู้ จำนวนตู้ส่งออกตามปกติ 21 ตู้ (7 ตู้/เดือน) จำนวนตู้ที่ส่งออกเพิ่ม 25 ตู้ (โควตาทั้งหมด 24 ตู้) อย่างไรก็ดีในส่วนปริมาณตู้ส่งออกของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะดำเนินการส่งแผนการโหลดตู้ส่งออกให้อีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางลูกค้าต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว