เคาะประกันข้าวโพดจ่ายไร่ละ1.5พันบาท

  • วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 07:39 น.

เคาะประกันข้าวโพดจ่ายไร่ละ1.5พันบาท

นบขพ.ไฟเขียวประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี 2561/2562 กำหนดเบี้ย 65 บาท/ไร่ คุ้มครองภัยธรรมชาติ 1,500 บาท/ไร่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/2562 สำหรับรายย่อย (ไมโคร อินชัวรันส์) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยเสนอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่คุ้มครอง 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัดเป้าหมาย แบ่งเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด และภาคตะวันออก 1 จังหวัด หรือคิดเป็น 1.5 แสนครัวเรือน ซึ่งจะนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบเร็วๆ นี้

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี 2561/2562 กำหนดค่าเบี้ยประกันภัยไว้ที่ 65 บาท/ไร่ (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่จะได้รับความคุ้มครองสูงถึง 1,500 บาท/ไร่ สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ยกเว้นความเสียหายจากศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 750 บาท/ไร่