เบทาโกรพร้อมรับซื้อข้าวโพดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 8 บาท

เศรษฐกิจ        1 พ.ย. 2018 10:32:07

กรุงเทพฯ 1 พ.ย. – เบทาโกรเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 10 โรง รับซื้อข้าวโพดตามโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาของรัฐบาล รับประกันราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท ยืนยันช่วยเกษตรกรเต็มที่ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ

นายณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการจัดซื้อและสำรวจวัตถุดิบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรพร้อมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ ทั้งนี้ เบทาโกรมีโรงงานผลิตอาหารทั้งหมด 10 โรงซึ่งพร้อมรับซื้อผลผลิตไม่จำกัดปริมาณ ขอให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมั่นใจได้ว่ามีผู้รับซื้อผลผลิตแน่นอน อีกทั้งราคาจะเป็นตามกลไกตลาดรับประกันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาทที่หน้าโรงงาน ขณะนี้ราคาข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท คาดว่าในช่วงเก็บผลผลิตเดือนมีนาคมถึงเมษายนราคาจะไม่ลดลงไปกว่านี้ เนื่องจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ที่จำเป็น อีกทั้งผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะนำเข้าข้าวสาลีมาทดแทนข้าวโพด แต่ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดในสูตรที่เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด โดยอาหารไก่ต้องมีข้าวโพดอย่างน้อยร้อยละ 40 – 50 อาหารสุกรประมาณร้อยละ 20 -25 และอาหารโคประมาณร้อยละ 20

จากการประชุมของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งจุดรับซื้อกำหนดชัดเจนว่าบริษัทใดรับซื้อที่จังหวัดใด ในส่วนของเบทาโกร มีโรงงานที่ัเป็นจุดรับซื้อวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ 4 โรง คือ ลำพูน สมุทรปราการ และลพบุรีมี 2 โรงงาน  นอกจากนี้ กำหนดราคารับซื้อตามคุณภาพ คือ ราคาประกันไม่ต่ำกว่า 8 บาทนั้นเป็นราคาหน้าโรงงานที่ความชื้นร้อยละ 14.5 ซึ่งปกติข้าวโพดสดมีความชื้นร้อยละ 30 ราคาที่โรงงานต่าง ๆ รับซื้อขณะนี้อยู่ที่ 7.50 – 7.80 บาท เมล็ดเสียไม่เกินร้อยละ 6 เมล็ดแตกไม่เกินร้อยละ 5 และราคาจะปรับลดลงบ้างเล็กน้อยตามระยะทางขนส่งจากจุดรับซื้อมายังโรงงาน หากไม่เกิน 150 กิโลเมตร ค่าขนส่ง 250 บาทต่อตัน หากไม่เกิน 350 กิโลเมตร ค่าขนส่งตันละ 350 บาท แต่เกษตรกรมีทางเลือกที่จะขายให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์พื้นที่ใกล้เคียงได้ หากพึงพอใจราคารับซื้อ ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยไม่ได้ผูกขาดให้ขายเฉพาะบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

“เบทาโกรต้องการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ยืนยันว่าไม่มีนโยบายกดราคา เนื่องจากมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดมีรายได้ที่มั่นคง มั่นใจว่าโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปีนี้จะประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบการดำเนินงานปีต่อ ๆ ไป” นายณรงค์กล่าว.-สำนักข่าวไทย