“เอ้กบอร์ด” แก้ปมราคาไข่ไก่

26 พ.ค. 2563 09:30 น.SHARE

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือน มี.ค. ได้มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก จึงมีการซื้อเก็บกักตุน ล่าสุด พบว่าปริมาณการผลิตไข่ไก่มีจำนวน 41 ล้านฟองต่อวัน (ข้อมูล วันที่ 20 พ.ค.) แต่คาดการณ์ปริมาณการบริโภคภายในประเทศ ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 38 ล้านฟองต่อวัน จากปกติ 39 ล้านฟองต่อวัน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ห้างร้านหยุดกิจการ นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ผลผลิตเกินความต้องการวันละ 3 ล้านฟองและสะสมในระบบจนเกิดล้นตลาด ทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อฟอง (ข้อมูล วันที่ 22 พ.ค.) ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาทต่อฟอง

“ที่ประชุมจึงได้มีมติช่วยเหลือปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ 4 แนวทาง คือ

1.ผลักดันส่งออกโดยมอบให้กรมการค้าภายในสนับสนุนการส่งออก 100 ล้านฟอง และผู้ประกอบการอีก 100 ล้านฟอง

2.ปลดไก่ไข่ยืนกรง 3 ล้านตัว

3.จำหน่ายผ่านร้านธงฟ้า

4.งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เข้าฟัก 5-10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่”.