แบบนี้ก็มีด้วย! ประกันภัยข้าวโพดฯ คปภ.อนุมัติ 14 บริษัทรับประกันได้ค่าเบี้ยแค่ 65 บาท/ไร่/ปี

คนไทยเราฟังเรื่องประกันก็ร้องยี้แล้ว แต่ต่างประเทศไม่ว่าอาชีพไหนเขาก็ป้องกันความเสี่ยงกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเกษตรกร อย่างที่เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย เขามีประกันภัยพืชผล สวนผลไม้ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติ อย่างน้อยเขาก็มีเงินใช้จ่าย ไทยเราก็แพ้ไม่ได้ ล่าสุดมีประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเขาแล้ว!!

ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เบี้ย 65 บาท/ไร่/ปี จ่ายสินไหม 1,500 บาท/ไร่

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บอกว่า กลาง ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา คปภ. อนุมัติ “กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” แล้ว

แบบประกันที่ว่าเบี้ยฯ อยู่ที่ 65 บาทต่อไร่ (รวมอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยความคุ้มครองจะแนวทางเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี แบ่งเป็น 2 อย่างได้แก่

 • ส่วนแรก ค่าสินไหม 1,500 บาทต่อไร่ สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ หรือภัยจากช้างป่า
 • ส่วนที่ 2 ค่าสินไหม 750 บาทต่อไร่ กรณีความเสียหายจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด

14 บริษัทประกันวินาศภัยที่ขายประกันข้าวโพดฯ มีใครบ้าง?

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ AXA

คปภ. เล็งออกประกันภัยให้เกษตรกรเพิ่มเติม

ตอนนี้คปภ. ซึ่งเป็นคนอนุมัติแบบประกันภัยต่างๆ ตอนนี้มีแบบประกันให้เกษตรกรมากขึ้น เช่น การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยโคนม ฯลฯ ส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยประกันภัยพืชผลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเพื่อทำให้การใช้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

ส่วนแบบประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่งอนุมัติทาง คปภ. ตั้งเป้าหมายพื้นที่ 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท

สรุป

คปภ. อนุมัติประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว เลือกได้ 14 บริษัทประกันภัย หลังจากนี้เราน่าจะเห็นแบบประกันภัยใหม่ๆ ในไทยเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีประกันภัยโคนม ประกันภัยทุเรียน ฯลฯ ซึ่งประกันเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีภาครัฐคอยผลักดัน ให้คนคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น และป้องกันความเสี่ยงในระดับครัวเรือนด้วย เผื่อในอนาคตเราอาจจะเห็นข่าวม็อบเกษตรกรน้อยลง…