ใช้ขี้ผลิตไฟฟ้าเลี้ยงไก่ได้ไข่ขาย จากงานวิจัย ITAP สู่ฟาร์มไก่ ลดต้นทุนมีกำไร คืนทุนไวไม่ต้องรอนาน

เผยแพร่: 2 ต.ค. 2563

การนำเทคโนโลยี และข้อมูลความรู้จากงานวิจัยต่างๆ มาสนับสนุนการดำเนินกิจการ นับเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดความกังวลในเรื่องการลดต้นทุนและคืนทุน เช่นที่ ฟาร์มไก่ไข่ ของทาง บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ที่ได้มีการนำงานวิจัย จากโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา มาช่วยปรับเปลี่ยนในเรื่องการจัดการขี้ไก่และน้ำเสีย จนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในกิจการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ