สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ “ไข่ไก่” สีขาวที่ปลอดเชื้อใดๆทั้งสิ้น หรือ ไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ(SPF) ไม่ใช่ไข่ธรรมดาที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป

หลังจากที่โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม(อภ.) ที่อ.ทับกวาง จ.สระบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลในการผลิต และคาดว่าจะสามารถผลิตและคนไทยได้ใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2563 โดยผลิตได้ปีละ 2 ล้านโด๊ส และกรณีเกิดการระบาดใหญ่สามารถขยายกำลังการผลิตเป็น 10 ล้านโด๊ส(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.

ซึ่งวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตวัคซีนนี้คือ ไข่ไก่ปลอดเชื้อ  ที่ปัจจุบันบริษัทในประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้  ผู้ผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อเฉพาะสำหรับใช้ในการผลิตวัคซีนของอภ. คือ บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด
นายจิรวัฒน์  เกิดพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด  กล่าวว่า สำหรับไข่ไก่ปลอดเชื้อเฉพาะที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของอภ.นั้น บริษัท ไทย เอสพีเอฟฯ มีฟาร์มเลี้ยงเฉพาะที่จ.นครนายก โดยเป็นการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่และดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล

(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.
ไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ หรือไขเอสพีเอฟ เป็นไข่ไก่เปลือกสีขาวที่ได้มากจากพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์เป็นพิเศษตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่ต้องเป็นสีขาวเนื่องจากในขั้นตอนส่องไฟ เพื่อคุณภาพเปลือกไข่ หากเป็นสีน้ำตาลจะเห็นไม่ชัด และต้องมีสถานะปลอดเชื้อมาไม่น้อยกว่า 3 รุ่น ทุกขั้นตอนของการผลิตไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ  ผ่านการควบคุมดูแลภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุด

รวมถึง ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้อยู่ในสถานะปลอดเชื้อตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง คุณภาพน้ำ อาหาร อากาศและสุขภาพไก่ ได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด

(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.
1 รอบของการเลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเฉพาะหรือไก่เอสพีเอฟ จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 63 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฟักไข่ ใช้เวลา 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ ก่อนให้ผลผลิต ช่วงที่แม่ไก่ยังไม่สามารถให้ไข่หรือให้ไข่ที่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะนำไปผลิตวัคซีน และช่วงให้ผลผลิต แม่ไก่มีความสมบูรณ์คุณภาพของไข่มีความสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ผลิตวัคซีนได้ แม่ไก่อายุ 24-55 สัปดาห์
ไข่ที่เก็บจากโรงเลี้ยง ต้องผ่านกานล้างทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ชั่งน้ำหนักไข่ ส่องไฟเพื่อคัดแยกไข่ที่เปลือกไข่มีความผิดปกติออก ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรคที่อุณหภูมิน้ำ 100 องศาฟาเรนไฮต์ การเป่าแห้ง คัดแยกไข่ตามขนาดและจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.
นายพิฑูรย์  เหล่าวิวัฒน์  ผอ.กองผลิตชีววัตถุ อภ. กล่าวว่า หลังโรงงานวัคซีนได้รับไข่เอสพีเอฟแล้ว จะนำมาฟักในห้องที่อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส อีก 11 วัน เพื่อให้ไข่อยู่ในระยะที่สามารถใช้ผลิตวัคซีนได้ หลังจากนั้นจะนำมาส่องไฟคุณภาพไข่อีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการฉีดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่อภ.มีสายพันธุ์เก็บไว้

(คลิป)ต้อง"ไข่เอสพีเอฟ"เท่านั้นใช้ผลิตวัคซีนของอภ.

โดยจะฉีดไวรัสตามสายพันธุ์ที่ต้องการผลิตวัคซีน เก็บไว้ให้เชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากนั้นดูดน้ำเลี้ยงรอบตัวอ่อนที่มีเชื้อไวรัสออกมาทำให้บริสุทธิ์  ได้ไวรัสเข้มข้น ก่อนจะทำให้บริสุทธิ์อีกครั้ง นำไวรัสแต่ละสายพันธุ์ที่ได้มาผสมรวมกันเพื่อให้ได้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่มี่เกิดจากไวรัส 3 สายพันธุ์ในวัคซีนได้  จะบรรจุวัคซีนแบบขวด ขนาด 2-4 โด๊ส และแบบบรรจุเข็มฉีดยา ขนาด 1 โด๊ส