วันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ไปดู”สิรินทร์ฟาร์ม” เชียงราย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดยาปฏิชีวนะ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมนายธีระ อนันต์ปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม งานด้านมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ณ สิรินทร์ฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 30ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและฟาร์มประกอบด้วย ฟาร์มสุกรอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ศูนย์รวมไข่อินทรีย์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ลักษณะเด่นของการเลี้ยงสัตว์คือไม่ใช้ยาปฎิชีวนะ อาหารไก่เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่ สำหรับการเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มเดียวที่ขยายพันธุ์หมูคุโรบุตัพันธุ์แท้ ไม่ฉีดสารเร่งเนื้อแดว ไม่ใช้ฮอร์โมน

แนวคิดหลักของสิรินทร์ฟาร์ม คือการทำฟาร์มแบบครบวงจรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและจะต้องไม่เกิดขยะหรือของเสียซึ่งส่งผลดรต่อระบบนิเวศ