13 จังหวัดปศุสัตว์อินทรีย์ !!!

Breaking news  :  3 ส.ค. 2561

“อธิบดีปศุสัตว์”เผยรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 189 ฟาร์ม จำนวนสัตว์กว่า 4.5 หมื่นตัวในพื้นที่ 13 จังหวัดหนุนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

 

3 สิงหาคม 2561  “อธิบดีปศุสัตว์”เผยรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 189 ฟาร์ม จำนวนสัตว์กว่า 4.5 หมื่นตัวในพื้นที่ 13 จังหวัดหนุนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561 ครั้งที่ 1” มีนายชาญนะ เอี่ยงแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ งาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561 ครั้งที่ 1”  ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ผลผลิตเกษตรอินทรีย์)กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ คลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ จุดเจรจาธุรกิจ (Business matching) และการแสดงสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

 

และผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคกลาง 19 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ปัจจุบันกรมปศุสัตว์รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมด 189 ฟาร์ม/แปลง จำนวนสัตว์รวม 45,598 ตัว จำนวนพื้นที่ 2,096.84 ไร่

 

จังหวัดที่ได้รับการรับรอง 13 จังหวัด มีประเภทที่ทำการรับรอง 9 ประเภท ประกอบด้วย 1) โคนมและน้ำนมดิบ 10 ฟาร์ม 2) ไก่พื้นเมือง 5 ฟาร์ม 3) ไก่งวงอินทรีย์ 1 ฟาร์ม 4) ไก่ไข่และไข่ไก่ 167 ฟาร์ม 5) ไก่เนื้อ 1 ฟาร์ม 6) ผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์อินทรีย์ 1 ฟาร์ม 7) วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ (ปลาป่น) 2 ฟาร์ม 8) ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อินทรีย์ 1 ฟาร์ม และ 9) พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 1 ฟาร์ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศและสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และการจำหน่ายผลผลิตและการบริการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจรต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย