องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประกาศความสำเร็จกิจกรรม #วิ่ง…

“วีระพงศ์เจริญฟาร์ม” ไข่นกกระทาเงินล้าน ยกระดับสมาร์ทเก…