ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวัน…

เอ้กบอร์ดดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ …