ภาคกลาง-ตะวันออก ไข่แพงกินปลาแทนก็ได้! ผู้เลี้ยงปลาเมือ…