ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ไข่คละหน้าฟา…