ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ไข่คละหน้า…