ราคาไข่ไก่ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์มซ…

เกษตรกรดีเด่นสตูลเปลี่ยนสวนยางทำเกษตรผสม ยึดหลักเศรษฐกิ…