2 พฤศจิกายน 2559 16:20 น มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุน…

ข้าวโพดราคาร่วงต่ำสุดเหลือโลละ 3.00-3.50 บาท แถมลานปิด …