ราคาไข่ไก่ประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559ไข่คละหน้าฟา…