ราคาไข่ไก่ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟาร์ม…

ชาวไร่ปลูกข้าวโพดยื่นร้องแก้ราคาตกต่ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์…

พาณิชย์จับตาผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อย-กลาง บ่ายเบี่ยงไม่…