ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559ไข่คละหน้าฟา…