ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ไข่คละหน้าฟา…