ราคาไข่ไก่ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ไข่คละหน้า…

ส่งออกไก่ดันยอดใช้อาหารสัตว์พุ่ง เอกชนร้องรัฐปลดล็อกแก้…