เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย จี้ปฏิรูปโครงสร้างผลิตไ…

ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ไข่คละหน้าฟา…