ราคาไข่ไก่ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559ไข่คละหน้าฟา…