เกษตรกรเลี้ยงไก่โอด! ไข่ราคาถูกมาก ขายขาดทุน-ภาระต้นทุน…

มติชนออนไลน์มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563…

ราคาไข่ไก่(สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่)ประจำวัน…