ปศุสัตว์ฯ ชี้ NGOs บิดเบือนใช้ภาพเก่ากระทบอุตสาหกรรม หน…