5/7/2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เข้าร่วมอบรม“การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่”

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวเกษตร,กรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เข้าร่วมอบรม“การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่”

(1/1)

สุนทร:

เมื่อวันที่ 2๕ มกราคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เข้าร่วมอบรมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง “การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่” ณ โรงเรียนบ้าน บางขุนแพ่ง อำเภอละอุ่น โดยทางโรงเรียนได้รับสนับสนุนพันธุ์ไก่เนื้อ จำนวน 100 ตัว จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version